Hôm nay: 24.04.2019

GIỚI THIỆU

- Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác;
- Sản xuất kinh doanh nước tinh khiết;
- Lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình cấp  thoát nước trong và ngoài tỉnh;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, nhựa , … chuyên ngành cấp thoát nước;
- Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp, thoát nước;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, …;
- Quản lý thoát nước và vệ sinh môi trường
- Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cấp nước gắn liền với sinh hoạt, đời sống hàng ngày của người dân và của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, nên Công ty luôn tìm phương thức hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận và phục vụ. Công ty xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trước hết là phải phục vụ tốt, nước phải được cung cấp đầy đủ cho khách hàng 24/24h trong ngày với áp lực và chất lượng tốt nhất. Khi mất điện, hệ thống máy phát dự phòng của Công ty sẽ đảm bảo các nhà máy nước hoạt động
Theo định hướng phát triển, đến năm 2015 Công ty sẽ nâng tổng công suất toàn Công ty lên 30.000 m3/ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của các khu vực trên địa bàn quản lý, nâng độ bao phủ khách hàng trên toàn tỉnh lên 80%, dạt số lượng dự kiến 25.000 khách hàng.
 
p1000799-copy.jpg p1000797-copy.jpg img_1371-copy.jpg img_1300-copy.jpg img_0844-copy.jpg img_1018-copy.jpg img_1008-copy.jpg img_0998-copy.jpg img_0988-copy.jpg img_0939-copy.jpg img_0926-copy.jpg img_0912-copy.jpg img_0896-copy.jpg img_0885-copy.jpg img_0818-copy.jpg