Hôm nay: 24.04.2019

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Cấp thoát nước Tây Ninh trước 30/4/1975 là Trung tâm Cấp thuỷ Tây Ninh trực thuộc Quốc gia sản Cấp thuỷ cục Sài Gòn. Sau giải phóng đổi tên thành Xí nghiệp cấp nước trực thuộc Sở Xây dựng Tây Ninh. Năm 1998 đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh theo Quyết định số 95/QĐ-CT ngày 24/9/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 22/03/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ngày 01/3/2006 Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tây Ninh theo Quyết định số 19/QĐ-UBND, hoạt động theo luật Doanh nghiệp.
Trước năm 1994 Công ty chỉ khai thác nước ngầm tại các trạm bơm giếng với công suất 50-60m3/h, tổng công suất phát ra khoảng 6.000 m3/ngày. Năm 1994 Nhà máy nước Tây Ninh công suất 7.000 m3/ngày đêm đi vào hoạt động. Nguồn nước khai thác lấy từ hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Năm 2010 với nguồn vốn vay ADB nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh lên 18.000 m3/ngày, cùng với các trạm khai thác nước ngầm tại các trung tâm huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu và Châu Thành, nâng tổng công suất thiết kế của toàn Công ty lên 25.000 m3/ngày đêm.
 
p1000799-copy.jpg p1000797-copy.jpg img_1371-copy.jpg img_1300-copy.jpg img_0844-copy.jpg img_1018-copy.jpg img_1008-copy.jpg img_0998-copy.jpg img_0988-copy.jpg img_0939-copy.jpg img_0926-copy.jpg img_0912-copy.jpg img_0896-copy.jpg img_0885-copy.jpg img_0818-copy.jpg