Hôm nay: 24.04.2019

GIỚI THIỆU

Người đại diện theo pháp luật:
Ông Trịnh Thành Nghiêm: Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thế Bảo: Giám đốc Công ty

Các Phòng ban trong Công ty:
 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
 2. Phòng Tài Chính - Kế toán
 3. Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh
 4. Phòng Kỹ thuật
 5. Đội Chăm sóc khách hàng & Chống thất thoát nước  

Các Nhà máy, Trạm Cấp nước trực thuộc Công ty:
 1. Nhà máy nước Tây Ninh
 2. Đội quản lý Cấp nước Thành phố
 3. Đội quản lý thi Cấp nước Hòa Thành
 4. Trạm Cấp nước Châu Thành
 5. Trạm Cấp nước Bến Cầu
 6. Trạm cấp nước Gò Dầu
 7. Trạm Cấp nước Trảng Bàng
 8. Nhà máy nước KCN Trảng Bàng
 
p1000799-copy.jpg p1000797-copy.jpg img_1371-copy.jpg img_1300-copy.jpg img_0844-copy.jpg img_1018-copy.jpg img_1008-copy.jpg img_0998-copy.jpg img_0988-copy.jpg img_0939-copy.jpg img_0926-copy.jpg img_0912-copy.jpg img_0896-copy.jpg img_0885-copy.jpg img_0818-copy.jpg