• Nhà máy nước
  • Thành phố Tây Ninh

Hội nghị BCH Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ 5, Nhiệm kỳ V

Thứ tư - 21/10/2015 08:32
Trong năm 2018, sự kiện nổi bật là Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1988-2018) được các tổ chức quốc tế, các cấp chính quyền, dư luận xã hội và các doanh nghiệp đánh giá cao. Trên tinh thần này các Chi hội, các Hội viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu lớn của ngành. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có gì mới?
Hội nghị BCH Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ 5, Nhiệm kỳ V

tt cnmn 01032019 2
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Theo báo cáo của Hội, tổng công suất cung cấp nước sạch đạt 9 triệu m3/ngày đêm; Tỷ lệ cung cấp nước sạch tập trung đạt 86% (tăng 1,5% so với năm 2017); Tỷ lệ thất thoát thất thu giảm xuống còn 21,5%; Tổng số nhà máy xử lý nước thải: 46 (tăng 5 nhà máy so với năm 2017); Tổng công suất xử lý nước thải gần 1 triệu m3/ngđ. Công tác cổ phần hóa ngành nước đã và đang được thực hiện theo kế hoạch. Các đơn vị sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị, tư vấn, đào tạo ngành cấp thoát nước đều tăng trưởng và ngày càng khẳng định thương hiệu của mình , sản xuất, cung cấp nhiều sản phẩm có chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế được cộng đồng, các doanh nghiệp ngành nước tin dùng. 

Về tham gia tư vấn phản biện chính sách

Năm 2018, Hội đã chủ động tham gia tư vấn phản biện các cơ chế chính sách liên quan ngành nước bao gồm: 

Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Cung cấp nước sạch; một số định hướng, quy hoạch cấp nước, thoát nước các thành phố lớn; các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật và dự toán trong lĩnh vực cấp thoát nước. 

Tham dự góp ý kiến cho các dự án lớn. Điển hình như: Dự án cấp nước an toàn vùng ĐBSCL; dự án cấp nước Hà Nội; dự án thoát nước, chống ngập vùng TP. Hà Nội, Tp, Hồ Chí Minh…. 

Tham gia ý kiến đối với dự thảo “Sửa đổi bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch tại văn bản số 85/HCTNVN-BCS. 

Tiếp nhận các phản ảnh của các doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, tổng hợp báo cáo và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ mội số nội dung có liên quan đến quá trình CPH các doanh nghiệp ngành nước bao gồm: Điều kiện kinh doanh; Lựa chọn nhà đầu tưu chiến lược; Mức, tỷ lệ bán cổ phần và cổ phần với giá ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên và người lao động; Trách nhiệm UBND các cấp với doanh nghiệp thực hiện dịch vụ cấp nước; Giá nước nước sinh hoạt, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải… Tiếp nhận ý kiến của Hội, Thủ tướng CP đã có văn bản yêu cầu 4 Bộ: Bộ KHĐT, TC, TNMT và XD nghiên cứu trả lời.

Kiến nghị với Bộ Y tế nghiên cứu, rà soát, bổ sung, sửa đổi một số quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt cho phù hợp. Tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, ngày 14/12/2018 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 

Về lĩnh vực đào tạo. 

Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành là thế mạnh và là nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đặc biệt trong thời đại CMCN 4.0; trong năm 2018, Ban đào tạo và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngành nước đã ổn định tổ chức, bộ máy, nhân sự và đã triển khai có hiệu quả các hoạt động sau: 

Tổ chức 26 lớp học với 1400 học viên (trong đó, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngành nước 22 lớp với 1191 học viên; Chi hội cấp nước Miền trung 2 lớp với trên 100 học viên; Chi hội cấp nước Miền nam 2 lớp với trên 100 học viên). 

Nội dung đào tạo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp như: Kỹ năng quản lý tài chính, lao động, tiền lương, giao tiếp và văn hóa doanh nghiệp; Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải và xử lý sự cố; Kỹ năng nghiệp vụ đấu thầu bao gồm đấu thầu nâng cao và đấu thầu qua mạng (đây là chuyên đề mới được thực hiện năm 2018). 

Sau khi được Bộ Xây dựng giao cho nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề Cấp thoát nước cho Hội viên; Trung tâm đã tổ chức thực hiện khá bài bản, đảm bảo chất lượng, thông thoáng về thủ tục đăng ký và đã tổ chức 5 đợt thi, cấp 386 chứng chỉ hành nghề thiết kế, xây dựng các công trình cấp thoát nước theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Hội tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các dự án liên quan đến hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ các Dự án. Trong số 22 lớp do Trung tâm tổ chức: Dự án Nước Phần Lan hỗ trợ 5 lớp với 389 học viên; Dự án TVET hỗ trợ 6 lớp với 172 học viên; Dự án DEVIWAS hỗ trợ 7 lớp với 324 học viên…. 

Tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Xây dựng tuyển sinh đào tạo các lớp đại học VLVH chuyên ngành cấp thoát nước ở thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Hà Nội, Hải Phòng. Riêng các lớp 3 khu vực Hà Nội, Hải Phòng và Vĩnh Long duy trì khá tốt theo nội dung chương trình học tập. 

Được sự hỗ trợ của Dự án TVET, Ban đào tạo cùng chuyên gia của Dự án tổ chức khảo sát một số doanh nghiệp thoát nước và xử lý nước thải. Trên cơ sở kết quả khảo sát đã tổ chức thành công Hội thảo về đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng và đưa ra những định hướng về công tác đào tạo cho các đơn vị thoát nước và xử lý nước thải. 

Đặc biệt, với vai trò và uy tín của Hội, chúng ta đã tham gia, chủ trì xây dựng và thẩm định hai chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng nghề “Thoát nước và xử lý nước thải”; đổi mới hình thức đào tạo nghề, đào tạo tại chỗ, gắn kết cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp ngành nước. Mặt khác, chúng ta cũng có một đội ngũ giảng viên nguồn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đào tạo của các hội viên.

Về lĩnh vực Khoa học Công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong các chức năng của Hội, đây là một nhiệm vụ thường xuyên và triển khai với nhiều hình thức phong phú. 
Trong năm qua, với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ trên thế giới và Việt Nam đặc biệt tác động của cuộc CMCN 4.0, biến đổi khí hậu, các công nghệ mới… Hội đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về tiến bộ KHCN sau: 

Chủ trì, phối hợp cùng Cục Ứng dụng và đổi mới công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); Đoàn Kinh tế và Thương mại Israel và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ các xu hướng phát triển mới của ngành Nước”; 

Chủ trì, phối hợp với Tổng lãnh sự quán Canada tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Nước Canada - Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada; qua đó trao đổi, hợp tác, chia sẻ và hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp ngành nước Canada và Việt Nam. 

Chủ trì, phối hợp với tổ chức UBM tổ chức thành công Triển lãm Vietwater 2018 tại TP. Hồ chí Minh đồng thời tổ chức các hội thảo, hội nghị đã diễn ra bao gồm: 

(a) Hội thảo quốc tế “Quản lý nước thông minh hướng tới phát triển bền vững”; 
(b) Tọa đàm về cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp ngành Nước Việt Nam và Vương quốc Anh ; 
(c) Hội thảo nâng cao năng lực các công ty cấp nước và Hội thảo bình đẳng giới trong ngành nước do Hội CTN VN và Hội Nước Úc phối hợp tổ chức;
(d) Đặc biệt, tổ chức thành công hội nghị Quốc tế với chủ đề “ Ngành nước Việt Nam với cuộc cách mạng 4.0” với sự tham gia của các đoàn khách quốc tế (nhiều Đại sứ, đại diện đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại VN, các doanh nghiệp ngành nước của các nước…), đại diện các Bộ, ngành, các nhà khoa học, quản lý, các doanh nghiệp ngành nước trong nước cùng tham gia; 

Xét chọn và biên soạn Kỷ yếu “Các công trình cấp nước tiêu biểu”, công bố trao giải thưởng cho 31 Công trình Cấp nước tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CTNVN (6/2018 tại Việt Trì, Phú Thọ). 

Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong ngành nước, đặc biệt là hợp tác với một số trường đại học, Viện NC (ĐHXD, ĐH Kiến trúc, Viện KH&KTMT, Trường CĐXDCTĐT, …). 

Hỗ trợ một số Công ty Cấp thoát nước tìm hiểu các công nghệ mới, thiết bị mới của các nhà cung cấp nước ngoài, giúp giải quyết các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống CTN: Tổng công ty cấp nước Hà Nội, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, Công ty Cấp nước Hải Phòng, Công ty Cấp nước Hải Dương, Công ty Nước sạch Quảng Ninh, … 

Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước đã hoàn thành 4 đề tài nghiên cứu cấp Bộ và đang thực hiện 1 đề tài nghiên cứu. Ngoài ra Viện phối hợp thực hiện 4 đề tài khoa học liên quan ngành nước do Hội CTN, Sở khoa học và CN TP.Hà Nội, Liên hiệp Hội KHKT và Cục HTKT, BXD giao. Ngoài ra, cán bộ của Viện tham gia các chương về cấp nước an toàn, Xử lý ô nhiễm hồ Hà Nội, giải quyết ngập úng TP. Hà Nội, TP.HCM…Tuy đã đạt được kết quả nhất định, song là một đơn vị sự nghiệp có thu, cơ sở vật chất không có, cán bộ của Viện phần lớn kiêm nhiệm nên các hoạt động còn rất nhiều khó khăn. 

Về lĩnh vực Hợp tác Quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế năm 2018 được tăng cường mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hội viên có diễn đàn giao lưu, kết nối, trao đổi học hỏi cũng như hợp tác đầu tư, phát triển với ngành nước của các Nước trong khu vực và thế giới.. 

Tổ chức thực hiện tốt và đúng kế hoạch các dự án hợp tác quốc tế (Úc, Phần Lan và Đức) đã được ký kết bao gồm:

(a) Hợp tác với Hội nước Úc để tiếp tục triển khai Chương trình ghép đôi giữa 5 Công ty Úc và cho 05 đơn vị Hội viên của Hội CTN VN. Sau 2 năm thực hiện, Hội thảo chuyên đề về đánh giá kết quả đạt được của hoạt động ghép đôi được 2 bên tổ chức trong dịp sự kiện VIETWATER 2018 nhằm tổng kết đánh giá kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất kiến nghị để tiếp tục nhân rộng mô hình ghép đôi này. Tại Hội thảo các cặp đôi đã kiến nghị có kế hoạch hoạt động hợp tác tiếp theo giữa các cặp đôi sau khi hỗ trợ kinh phí từ Hội nước Úc kết thúc. Hội thảo cũng kiến nghị Hội nên tổng kết nhân rộng mô hình ghép đôi tiếp tục với các Công ty của Úc cho các đơn vị hội viên khác cũng như đối cả với Doanh nghiệp của các nước khác đồng thời cũng là những kinh nghiệm để áp dụng mô hình ghép đôi này giữa các đơn vị hội viên của Hội. 

(b) Triển khai dự án "Phát triển ngành nước và vệ sinh tại Việt Nam thông qua quan hệ đối tác mới" (DEWASP) giữa Hội CTN VN và Diễn đàn Nước Phần Lan. Nhiều hoạt động của dự án được triển khai trong đó bao gồm các hoạt động: (1) Xây dựng Chiến lược phát triển của 02 Doanh nghiệp thí điểm tại Hải Phòng và Bình Dương ; (2) Tổ chức các chuyến thăm và làm việc tại Việt nam và Phần lan giữa Hội với Hội Nước Phần lan; (3) Phối hợp tổ chức Diễn đàn Nước Phần lan – Việt nam là một trong những chuỗi sự kiện nhân dịp VIETWAER năm 2018 với sự tham gia của Đại sứ Phần lan tại Việt nam, các Bộ ngành và các đại diện đơn vị hội viên của Hội. Thông qua Diễn đàn các doanh nghiệp 2 nước đã có cơ hội giao lưu hợp tác. 

(c) Tiếp tục triển khai các dự án Hợp tác hiệu quả với GIZ-Đức, DEVIWAS, TVET về đào tạo năng cao năng lực cho ngành nước VN. Qua kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá dự án DEVIWAS đã khẳng định dự án đã triển khai đạt kết quả tốt bao gồm cả nâng cao năng lực cho Văn phòng Hội cũng như cải thiện chất lượng của trang Web và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành của Hội; Hai bên cũng thảo luận và trao đổi về kế hoạch hoạt động và ngân sách của dự án DEVIWAS năm 2018-2019. 

Tiếp tục mở rộng và thực hiện các thỏa thuận hợp tác với Hội nước các nước

(a) Ký kết biên bản hợp tác với Hội Nước Phần Lan nhân dịp đoàn công tác của Hội Cấp thoát nước Việt nam sang nghiên cứu học tập tại Phần lan (tháng 9/2018); Biên bản ghi nhớ với Công ty Vesiotec Phần Lan, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư ngành nước của Phần Lan; hỗ trợ cho HueWaco ký hợp tác với công ty nước của thành phố Turku và công ty Fludit – Phần Lan.

(b) Ký kết biên bản hợp tác với Hội nước Anh (BW) trong dịp Tuần lễ VIETWATER 2018 tại thành phố Hồ chí Minh. 

(c) Thực hiện thỏa thuận hợp tác: (1) Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã cử đoàn cán bộ từ các doanh nghiệp ngành nước (Bình Dương, Phú Thọ, Hải Phòng, Công ty cổ phần nước Sông Đà…) sang Hungary (9/2018) nghiên cứu và học tập, chia sẻ về Cổ phần hóa, cấp nước an toàn…; 

Hợp tác với Đại sứ quán Đan Mạch và công ty Grouford cử đoàn cán bộ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G) tại Copenhagen – Đan Mạch (tháng 10/2018);

Hợp tác với K-Water: thực hiện dự án với Công ty CP CTN Nình Bình và cử cán bộ sang đào tạo tại Hàn quốc về quản lý và chống thất thoát nước do K – Water tài trợ.

Năm 2018 là năm công tác hợp tác quốc tế thu được nhiều kết quả và từ kết quả các hoạt động này đã hỗ trợ nhiều hội viên có cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối và trao đổi hợp tác cùng phát triển. Uy tín của Hội ngày càng được đánh giá cao và thông qua phiếu khảo sát đã có trên 90% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng hoạt động của Hội có những thành tích nổi bật. Đặc biệt, Hội đã được đón tiếp và làm việc với Đại sứ Phần Lan tại Văn phòng Hội. Đại sứ đã đánh giá cao các hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua, cảm ơn sự kết nối và hỗ trợ của Hội đối với các doanh nghiệp ngành nước Phần Lan với các hội viên của Hội khá hiệu quả và ông mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với Hội CTN VN trong thời gian tới. 

Về thông tin và truyền thông

Công tác truyền thông vẫn được chú trọng, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam vẫn được duy trì, nhiều trang tin, bài viết ngày càng chất lượng hơn. 
Trang Website của Hội liên tục cập nhật các thông tin cũng như phản ảnh kịp thời các hoạt động của Hội, Các chi hội, hội viên trên toàn quốc. Qua thống kê số lượng truy cập vào trang của Hội đã có khoảng 180.600 lượt người tăng gần 4,5 lần so với năm 2017. 

Các cán bộ chủ chốt, các chuyên gia của Hội đã trả lời phỏng vấn trên các thông tin đại chúng những vấn đề thời sự liên quan đến ngành như: Các giải pháp công nghệ xử lý nước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các mô hình quản lý cấp nước an toàn, thông minh, quản lý thoát nước, khắc phục ngập úng… hướng tới phát triển bền vững. 

Về hoạt động của các Chi hội và các Hội viên

Các Chi hội vẫn duy trì các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác. Các Chi hội cấp nước đã tổ chức hội nghị thường niên, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức một số hội thảo chuyên đề, chuyên ngành có liên quan đến các chủ đề quản lý tài sản, quản lý tài chính, CPH, ứng dụng GIS, điện toán đám mây, các công nghệ mới, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội. 

Trong năm 2018, đã có 2 chi hội tổ chức Đại hội: Chi hội Cấp nước Miền Bắc và chi hội Cấp nước Miền Nam. Chi hội Cấp nước Miền trung và Tây nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành. Các Chi hội thoát nước đang hoạt động theo chương trình của mình; tuy nhiên, hoạt động có phần trầm lắng hơn so với các chi hội cấp nước. 

Các doanh nghiệp cấp nước: Sản lượng cung cấp nước sạch không ngừng tăng, tỷ lệ thất thoát giảm theo từng năm, đặc biệt nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa: Doanh thu tăng, thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện.. 

Các Hội viên Hội Cấp thoát nước là các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị, các đơn vị tư vấn và đào tạo ngành nước đã nỗ lực không ngừng hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra; sản xuất kinh doanh tăng trưởng, vật tư thiết bị được cải tiến và bảo đảm chất lượng, các công nghệ sản xuất các vật tư thiết bị ngành nước không ngừng đổi mới ngày càng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và khu vực. 

Công tác phát triển Hội và các hoạt động khác

Các ban chuyên môn của Hội được củng cố và hoàn thiện, tổ chức các hoạt động khá đồng bộ và có sự phối hợp với nhau, nội dung hoạt động cụ thể theo đúng kế hoạch đề ra, có tổng kết, đánh giá và đang dần dần thể hiện tính chuyên nghiệp. 

Tài chính của Hội được cải thiện, có thêm các khoản thu từ hoạt động đào tạo, tổ chức Hội nghị, Hội thảo cũng như từ các dự án. Chi tiêu của VP Hội cố gắng tiết kiệm bảo đảm phát triển bền vững. 

Mở rộng kết nạp hội viên mới: Năm 2018 Hội đã kết nạp được thêm 9 hội viên mới và cho đến nay tổng số Hội viên là 335. 

Đánh giá chung 

Nhìn chung trong năm 2018 hầu hết các nhiệm vụ đặt ra theo Nghị quyết 5 của BCH Hội CTN VN đã hoàn thành. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành với kết quả tốt; đặc biệt, trong công tác tư vấn phản biện chính sách, đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai các dự án hợp tác quốc tế mang lại hiệu quả cao. Thông qua các hoạt động vai trò, vị trí của Hội không ngừng nâng cao. Hoạt động của các chi hội cấp nước khá sôi nổi và đều khắp cả 3 miền, thông qua các hoạt động của các chi hội đã góp phần động viên cán bộ, người lao động khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra. 

Năm 2018 là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội, Lễ kỷ niệm vừa trang trọng, thiết thực vừa mang ý nghĩa sâu sắc. Các doanh nghiệp hội viên và Văn phòng Hội đã làm hết sức mình góp phần thành công của Lễ kỷ niệm này. Với những thành tích nổi bật trong những năm gần đây, Chủ tịch nước đã trao tặng cho Hội Cấp thoát nước VN Huân Chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. 

Tuy nhiên, hoạt động của các chi hội Thoát nước chưa được cải thiện vẫn còn trầm lắng và chưa được cải thiện. 

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

Về tư vấn phản biện chính sách 

Tiếp tục có những nghiên cứu, đánh giá những hạn chế, khó khăn, bất cập trong chính sách liên quan đến ngành nước, kịp thời đề xuất, kiến nghị đến caaso có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Tiếp tục tham gia và rà soát các quy định có liên quan đến quản lý ngành nước (NĐ 117 và tham gia xây dựng Luật Cấp nước….). 

Phối hợp với BXD và các Bộ ngành liên quan trong triển khai các nhiệm vụ của Hội được Chính phủ giao tại số 2147/QĐ-TTg ngày 24/11/2010 về Chương trình chống thất thoát thất thu và QĐ 1556/QĐ-TTg ngày 9/08/2016 Chương trình quốc gia về cấp nước an toàn giai đoạn (2016-2025); 

Phối hợp với Cục Quản lý Y tế môi trường - Bộ Y tế; Bộ Xây dựng, Bộ NN-PTNT trong việc triển khai Quy chuẩn QG về chất lượng nước sạch sau khi được ban hành; Phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý nước thải. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành với các chỉ số cơ bản nhất phục vụ cho công tác theo dõi đánh giá cũng như xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho các đơn vị Hội viên. 

Tiếp tục tham gia nghiên cứu đánh giá, phản biện các vấn đề lớn, thời sự như:hạn hán, nhiễm mặn, thoát nước và ngập úng các đô thị lớn, bảo vệ nguồn nước và ô nhiễm nguồn nước; các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước; quản lý bùn thải, xây dựng công trình CTN, vật tư thiết bị ngành nước; Sự tham gia của khu vực tư nhân đối với thị trường ngành nước..; 

Nghiên cứu đánh giá mô hình quản lý nước bền vững của nông thôn bao gồm cả mô hình sự tham gia của khu vực tư nhân. 

Về lĩnh vực khoa học công nghệ

Tổ chức giới thiệu sản phẩm, các công nghệ mới và ứng dụng các tiến bộ KHCN trong thời đại công nghệ 4.0; quản lý nước thông minh, quản lý thoát nước bền vững; quản lý tài sản, quản trị doanh nghiệp và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp…. 

Tổ chức hội thảo, hội nghị và hỗ trợ khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất, tiêu thụ sử dụng vật tư, thiết bị được sản xuất trong nước, tổ chức các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm mới của các Hội viên. 

Tổ chức một số đoàn tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm về Công nghệ mới, chuyển giao công nghệ tại nước ngoài; Tổng kết đánh giá mô hình ghép đôi, kết nghĩa giữa doanh nghiệp ngành nước Việt Nam và các đối tác.

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

Dự kiến năm 2019 sẽ tổ chức 25-30 lớp đào tạo do các dự án DEVIWAS, TVET và DEWASP tài trợ, hỗ trợ. Nội dung các khóa đào tạo tập trung vào năng cao năng lực quản trị doanh nghiệp sau CPH, Bổ sung cập nhật các văn bản mới, quản lý vận hành, quản lý tài sản, tài chính, cấp nước an toàn, chống thất thoát nước, đổi mới đào tạo nghề … 

Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Tham gia khảo sát đánh giá kết quả dự án DEVIWAS giai đoạn 2. 

Tiếp tục phối hợp với các trường đại học mở lớp đại học tại chức chuyên ngành cấp thoát nước. 

Tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp. 

Về lĩnh vực Hợp tác Quốc tế

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án sẽ kết thúc trong năm 2019 đảm bảo đạt được các kết quả mục tiêu của các dự án ( Hợp tác ghép đôi với Úc, Dự án DEVIWASS, Dự án DEWASP) bao gồm: 

Tiếp tục hợp tác với Hội Nước Úc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Ghép đôi của 05 Cặp Hội viên đồng thời có tổng kết đánh giá để đề nghị mở rộng đối với các cặp đôi mới đại diện cho các vùng miền khác. 

Triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã được 2 bên chấp thuận "Phát triển ngành nước và vệ sinh tại Việt Nam thông qua Đối tác mới"
(DEWASP) đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra. Đồng thời đề xuất dự án mới với Hội nước Phần Lan/Diễn đàn nước Phần Lan.

Tiếp tục triển khai các dự án Hợp tác hết sức hiệu quả với TVET, GIZ, DEVIWAS, về đào tạo năng cao năng lực cho ngành nước VN 

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức Quốc tế ADB, WB, JICA, WHO, Hội nước Nhật, Hàn Quốc, Anh và Canada.... để tìm cơ hội hợp tác. Xác định các nội dung cụ thể để hợp tác với Hungary, Ba Lan và phối hợp với Hội Nước Úc triển khai dự án Bình đẳng giới trong ngành nước.  Tiếp tục tổ chức các chuyến tham quan khảo sát, tham dự ngày nước ÚC, ngày nước Hàn quốc, Malayxia, Hungary, Thailan….. . 

Chủ trì và Phối hợp UBM và các tổ chức Quốc tế, các Hội nước bạn tổ chức Vietwater 2019 tại Hà Nội (tháng 7/2019) và TP.HCM (tháng 11/2019); 
Tổ chức một số hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến ngành nước trước mắt Diễn đàn ngành Nước Đức-Việt về công nghệ, kỹ thuật tổ chức vào tháng 3 năm 2019.

Hoạt động của các Chi Hội

- Đẩy mạnh hoạt động của các Chi Hội, đặc biệt là các chi hội Thoát nước. 

- Các chi hội xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm thực hiện các nghị quyết, các chương trình của nhiệm kỳ 2018-2020.

- Tăng cường kết nối các hoạt động giữa Hội và các Chi hội, giữa các Chi hội, giữa các Hội viên, các hoạt động ghép đôi để trao đổi kinh nghiệm trong quản lý áp dụng công nghệ, công tác cổ phần hóa v.v…. 

Các hoạt động khác của Hội

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của các Ban, Viện, Tạp chí và các Chi hội. 

Tiếp tục rà soát và củng cố các Hội viên cũ, chú trọng phát triển các Hội viên mới trong lĩnh vực thoát nước xử lý nước thải và các Trung tâm nước sạch nông thôn, các Hội viên cá nhân. 

Tổ chức phối hợp chặt chẽ hơn các hoạt động giữa Hội và các Chi hội, giữa các Chi hội và các Hội viên. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác truyền thông góp phần nâng cao vai trò vị thế của Hội. 

Nguồn tin: vwsa.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


adv dien thoai

DKSDN online

tra cuu tt

tra cuu hddt
 
hddt
 
HDDT DVCT
Thăm dò ý kiến

Nguồn nước bạn đang sử dụng?

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay790
  • Tháng hiện tại59,587
  • Tổng lượt truy cập2,857,050
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây